Privacy statement

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de bedrijven binnen PearlPaint Group van u verzamelen en hoe en waarvoor die gegevens worden gebruikt. Daarnaast vindt u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Scope van dit privacy statement

Onder de werking van dit privacy statement vallen de volgende dochterbedrijven van PearlPaint Group: PearlPaint B.V. en Bleko Chemie B.V. De hierboven genoemde entiteiten worden hierna in gemeenschappelijke zin aangeduid als ‘PearlPaint’.

Bedrijfsgegevens

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door PearlPaint. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens kunt u hieronder vinden. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit statement of de verwerking van gegevens dan kunt u contact opnemen met:

PearlPaint B.V.
Krijn Olthof
Larserpoortweg 20
8218 NK Lelystad
Telefoonnummer: 0320 285 358
E-mailadres: k.olthof@pearlpaintgroup.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen

PearlPaint verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het voorbereiden, aanbieden, afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u;
  • Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
  • Het uitvoeren van analyses;
  • Het toesturen van (digitaal) nieuws(brieven);
  • Het voeren van (salaris)administraties en registraties op het gebied van personeelsbeheer;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de betreffende doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming voor geeft, wanneer dit nodig is om een overeenkomst na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben om het beoogde doel te behalen.

Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij u niet van dienst zijn. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen u de dienst te kunnen aanbieden.

Waarom wij persoonsgegevens delen

Bij de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij derden in. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die ondersteunen bij de hosting van onze website, partijen die ons vastgoed beheren en onderhouden, en partijen die noodzakelijke service verlenen voor (instandhouding van) correcte levering van onze producten en diensten. Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als ‘verwerker’ voor PearlPaint. Wij hebben afspraken met deze partijen gemaakt, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.

Bewaartermijn en beveiliging van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toegang tot uw persoonsgegevens en deze beheren

U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op.

Cookies en soortgelijke technologieën

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies:

  • De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert;
  • De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te kunnen meten en worden geplaatst door Google Analytics.
  • De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven. Als u niet wilt dat PearlPaint cookies plaatst op uw apparaat, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. U moet de instellingen van elke browser en elke computer afzonderlijk aanpassen. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw browser.

De verschillende websites die vallen onder het beheer van PearlPaint kunnen ook gebruik maken van marketing- en/of tracking-cookies. Deze cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties en informatie weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Wijziging statement

Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacy statement wijzigen. Van wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Vragen en contact

Bij vragen over het privacy statement of over onze diensten zijn wij telefonisch, per email en per post bereikbaar (zie hierboven).

PearlPaint Group

Des conseils professionnels

Avez-vous une question concernant un de nos produits ? Envoyez-nous un e-mail ou appelez la ligne d’info du Groupe PearlPaint : 0320 28 53 53. Nos experts seront ravis de vous aider.

PearlPaint Group

Si vous êtes à la recherche d’un fournisseur fiable de produits de peinture et de liquides techniques, le Groupe PearlPaint est le partenaire dont vous avez besoin.